Entreprenad

Olika tjänster du kan beställa:

  • Rundbalning: Orkelpress inkl. traktor och förare.
  • Hackning: ES 3500 inkl traktor och förare.
  • Gödselkörning: JF MTS 12000 inkl traktor och förare, hyr ibland ut enbart spridare.
  • Slåtter: JF 3200 med hydrotwin, inkl. traktor och förare.
  • Urinvagn: Uthyrning.
  • Snöröjning: utförs med frontblad och eller snöfräs.
  • Mindre sprängningar på jordbruksfastigheter.
  • Röjning i skog, slyröjning.

Vi erbjuder även maskinkalkyler.
Alla priser lämnas på offert, kontakta oss och berätta vad du är intresserad av!